×
วีดีโอ
(5/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

(5/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 5 ตุลาคม 2559 l Contributors : ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 553 views

Video Caption : หัวข้อ Islamopobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม

File : Load File 1 |

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุด "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"
หัวข้อ Islamopobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม

วิทยากรโดย:
ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ภาพบรรยากาศงานเสวนา : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/24721/587