×
รูปภาพ
 • เสวนา "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, คุณมงคล พิทักษ์หมู่, คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร, คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์ และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยมากกว่า 70 ปี ของการครองราชย์ ทำให้การเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นที่โศกเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ

  เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อชุด "Eternity" (ในดวงใจนิรันดร์) เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกของคนไทยในช่วงแรกๆ หลังการเสด็จสวรรคต

  ทั้งนี้ศมส. ได้จัดเสวนาวิชาการเปิดนิทรรศการในหัวข้อ "ธ สถิตในดวงในนิรันดร์" โดยได้รับเกียรติจากศิลปินถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงของไทยมาบอกเล่าประสบการณ์ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

  วิทยากรโดย
  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง 
  คุณมงคล พิทักษ์หมู่ 
  คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร 
  คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์
  และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/235

  Download File :     

 • เสวนา "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, คุณมงคล พิทักษ์หมู่, คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร, คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์ และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยมากกว่า 70 ปี ของการครองราชย์ ทำให้การเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นที่โศกเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ

  เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อชุด "Eternity" (ในดวงใจนิรันดร์) เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกของคนไทยในช่วงแรกๆ หลังการเสด็จสวรรคต

  ทั้งนี้ศมส. ได้จัดเสวนาวิชาการเปิดนิทรรศการในหัวข้อ "ธ สถิตในดวงในนิรันดร์" โดยได้รับเกียรติจากศิลปินถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงของไทยมาบอกเล่าประสบการณ์ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

  วิทยากรโดย
  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง 
  คุณมงคล พิทักษ์หมู่ 
  คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร 
  คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์
  และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/235

  Download File :     

 • เสวนา "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, คุณมงคล พิทักษ์หมู่, คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร, คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์ และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยมากกว่า 70 ปี ของการครองราชย์ ทำให้การเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นที่โศกเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ

  เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อชุด "Eternity" (ในดวงใจนิรันดร์) เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกของคนไทยในช่วงแรกๆ หลังการเสด็จสวรรคต

  ทั้งนี้ศมส. ได้จัดเสวนาวิชาการเปิดนิทรรศการในหัวข้อ "ธ สถิตในดวงในนิรันดร์" โดยได้รับเกียรติจากศิลปินถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงของไทยมาบอกเล่าประสบการณ์ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

  วิทยากรโดย
  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง 
  คุณมงคล พิทักษ์หมู่ 
  คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร 
  คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์
  และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/235

  Download File :     

 • เสวนา "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, คุณมงคล พิทักษ์หมู่, คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร, คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์ และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยมากกว่า 70 ปี ของการครองราชย์ ทำให้การเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นที่โศกเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ

  เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อชุด "Eternity" (ในดวงใจนิรันดร์) เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกของคนไทยในช่วงแรกๆ หลังการเสด็จสวรรคต

  ทั้งนี้ศมส. ได้จัดเสวนาวิชาการเปิดนิทรรศการในหัวข้อ "ธ สถิตในดวงในนิรันดร์" โดยได้รับเกียรติจากศิลปินถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงของไทยมาบอกเล่าประสบการณ์ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

  วิทยากรโดย
  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง 
  คุณมงคล พิทักษ์หมู่ 
  คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร 
  คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์
  และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/235

  Download File :     

 • เสวนา "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, คุณมงคล พิทักษ์หมู่, คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร, คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์ และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยมากกว่า 70 ปี ของการครองราชย์ ทำให้การเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นที่โศกเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ

  เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อชุด "Eternity" (ในดวงใจนิรันดร์) เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกของคนไทยในช่วงแรกๆ หลังการเสด็จสวรรคต

  ทั้งนี้ศมส. ได้จัดเสวนาวิชาการเปิดนิทรรศการในหัวข้อ "ธ สถิตในดวงในนิรันดร์" โดยได้รับเกียรติจากศิลปินถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงของไทยมาบอกเล่าประสบการณ์ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

  วิทยากรโดย
  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง 
  คุณมงคล พิทักษ์หมู่ 
  คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร 
  คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์
  และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/235

  Download File :     

 • เสวนา "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, คุณมงคล พิทักษ์หมู่, คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร, คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์ และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยมากกว่า 70 ปี ของการครองราชย์ ทำให้การเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นที่โศกเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ

  เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อชุด "Eternity" (ในดวงใจนิรันดร์) เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกของคนไทยในช่วงแรกๆ หลังการเสด็จสวรรคต

  ทั้งนี้ศมส. ได้จัดเสวนาวิชาการเปิดนิทรรศการในหัวข้อ "ธ สถิตในดวงในนิรันดร์" โดยได้รับเกียรติจากศิลปินถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงของไทยมาบอกเล่าประสบการณ์ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

  วิทยากรโดย
  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง 
  คุณมงคล พิทักษ์หมู่ 
  คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร 
  คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์
  และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/235

  Download File :     

 • เสวนา "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, คุณมงคล พิทักษ์หมู่, คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร, คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์ และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยมากกว่า 70 ปี ของการครองราชย์ ทำให้การเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นที่โศกเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ

  เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อชุด "Eternity" (ในดวงใจนิรันดร์) เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกของคนไทยในช่วงแรกๆ หลังการเสด็จสวรรคต

  ทั้งนี้ศมส. ได้จัดเสวนาวิชาการเปิดนิทรรศการในหัวข้อ "ธ สถิตในดวงในนิรันดร์" โดยได้รับเกียรติจากศิลปินถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงของไทยมาบอกเล่าประสบการณ์ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

  วิทยากรโดย
  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง 
  คุณมงคล พิทักษ์หมู่ 
  คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร 
  คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์
  และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/235

  Download File :     

 • เสวนา "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, คุณมงคล พิทักษ์หมู่, คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร, คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์ และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเสวนาเปิดนิทรรศการชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยมากกว่า 70 ปี ของการครองราชย์ ทำให้การเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นที่โศกเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ

  เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อชุด "Eternity" (ในดวงใจนิรันดร์) เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกของคนไทยในช่วงแรกๆ หลังการเสด็จสวรรคต

  ทั้งนี้ศมส. ได้จัดเสวนาวิชาการเปิดนิทรรศการในหัวข้อ "ธ สถิตในดวงในนิรันดร์" โดยได้รับเกียรติจากศิลปินถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงของไทยมาบอกเล่าประสบการณ์ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

  วิทยากรโดย
  คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง 
  คุณมงคล พิทักษ์หมู่ 
  คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร 
  คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์
  และ คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/235

  Download File :